Гаранция SWATCH часовници

Вашият SWATCH® часовник е под гаранция на SWATCH Ltd. за период от двадесет и четири (24) месеца от датата на закупуване при условията и сроковете на гаранцията. Международната гаранция на SWATCH покрива механизма и материалните и производствени дефекти установени по време на закупуването на часовника. Гаранцията влиза в сила единствено, ако гаранционната карта е попълнена изцяло и правилно, има точна дата, място и печат на официалния търговец на SWATCH.

По време на гаранционния период при предоставяне на валидна гаранционна карта, Вие ще имат право на безплатно отстраняване на дефекта. В случай, че поправката на часовника е невъзможна или часовникът не подлежи на ремонт, SWATCH Ltd. Ви гарантира замяна с часовник от същия модел. Гаранцията на заменения часовник изтича 24 месеца след датата на закупуване на часовника.

Настоящата гаранция на производителя не покрива следното:

- трайност на батерията;
- износване и захабяване от времето на използване (напр. надраскване на стъкло, промяна в цвета и/или материала на неметалните каишки/верижки и закопчалки, изработени например от кожа , пластмасов полимер, текстил, велкро, изтриване и обелване на нанесеното покритие);
- повреда, на която и да е част от часовника, възникнала от неправилно използване, липса на грижи, небрежност, злополуки (удари, причинени вдлъбнатини, смачквания, счупено стъкло и т.н.), неправилно използване на часовника и несъблюдаване на ръководството за ползване, предоставено от SWATCH Ltd.;
- непреки или следствени щети от всякакъв вид възникващи например от ползването, нефункционирането, дефекти породени от неточността на часовник SWATCH;
- часовникът SWATCH е бил манипулиран от неупълномощени лица (напр. за смяна на батерията, обслужване или поправки) или е претърпял промяна на оригиналния вид извън контрола на SWATCH Ltd.

Всякаква по-нататъшна претенция спрямо SWATCH Ltd. като например щети извън горе описаната гаранция, се изключва категорично, с изключение на задължителните и законоустановени права, които купувачът има спрямо производителя.

Гаранцията на горепосочения производител:

- е независима от всяка гаранция, която може да се предостави от продавача, за която той единствен носи отговорност.
- не нарушава правата на купувача спрямо продавача нито каквито и да било задължителни и законоустановени права, каквито продавачът може да има.

Сервизните услуги на SWATCH Ltd за клиента осигуряват перфектна поддръжка на вашия часовник SWATCH. Ако часовникът Ви се нуждае от внимание, обърнете се към официалния представител на SWATCH или упълномощен сервизен център на SWATCH. Те могат да гарантират обслужване в съответствие със стандартите на SWATCH Ltd.

Производител:

SWATCH Ltd.
CH-2504 Biel/Switzerland

SWATCH® регистрирана марка

Гаранция FLIK FLAK часовници

Вашият Flik Flak® часовник е под гаранция на SWATCH Ltd. за период от двадесет и четири (24) месеца от датата на закупуване при условията и сроковете на гаранцията. Международната гаранция на Flik Flak покрива механизма и материалните и производствени дефекти, установени по време на закупуването на часовника. Гаранцията влиза в сила единствено, ако гаранционната карта е попълнена изцяло и правилно, има точна дата, място и печат на официалния търговец на Flik Flak.

По време на гаранционния период при предоставяне на валидна гаранционна карта, Вие ще имат право на безплатно отстраняване на дефекта. В случай, че поправката на часовника е невъзможна или часовникът не подлежи на ремонт, SWATCH Ltd. Ви гарантира замяна с часовник от същия модел. Гаранцията на заменения часовник изтича 24 месеца след датата на закупуване на часовника.

Настоящата гаранция на производителя не покрива следното:

- трайност на батерията;
- износване и захабяване от времето на използване (напр. надраскване на стъкло, промяна в цвета и/или материала на неметалните каишки/верижки и закопчалки, изработени например от кожа , пластмасов полимер, текстил, велкро, изтриване и обелване на нанесеното покритие);
- повреда, на която и да е част от часовника, възникнала от неправилно използване, липса на грижи, небрежност, злополуки (удари, причинени вдлъбнатини, смачквания, счупено стъкло и т.н.), неправилно използване на часовника и несъблюдаване на ръководството за ползване, предоставено от SWATCH Ltd.;
- непреки или следствени щети от всякакъв вид, възникващи например от ползването, нефункционирането, дефекти породени от неточността на часовник Flik Flak;
- часовникът Flik Flak е бил манипулиран от неупълномощени лица (напр. за смяна на батерията, обслужване или поправки) или е претърпял промяна на оригиналния вид извън контрола на SWATCH Ltd.

Всякаква по-нататъшна претенция спрямо SWATCH Ltd. като например щети извън горе описаната гаранция, се изключва категорично, с изключение на задължителните и законоустановени права, които купувачът има спрямо производителя.

Гаранцията на горепосочения производител:

- е независима от всяка гаранция, която може да се предостави от продавача, за която той единствен носи отговорност.
- не нарушава правата на купувача спрямо продавача нито каквито и да било задължителни и законоустановени права, каквито продавачът може да има.

Сервизните услуги на SWATCH Ltd за клиента осигуряват перфектна поддръжка на вашия часовник Flik Flak. Ако часовникът Ви се нуждае от внимание, обърнете се към официалния представител на Flik Flak или упълномощен сервизен център на SWATCH/ Flik Flak. Те могат да гарантират обслужване в съответствие със стандартите на SWATCH Ltd.

Производител:

SWATCH Ltd.
CH-2504 Biel/Switzerland

Flik Flak® регистрирана марка