УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Условията за ползване са задължителни за всички потрвбители на Сайта. Използването на този уеб Сайт означава, че сте се запознали  Условията за ползване и ги приемате. Ако не сте съгласни с Условията за ползване, не използвайте този уеб Сайт. Тези Условия на ползване са издадени от Инкофудс ООД, ЕИК 130337526, с. Казичене, ул. Серафим Стоев 28, тел. 02/ 913 19 31, е-mail: swatch.online@inkofoods.com
1.2. Инкофудс ООД може по всяко време да преразглежда тези Условия за ползване и да ги променя едностранно. Потребителите са обвързани с промяната на тези Условия и затова трябва периодично да посещават тази страница, за да направят преглед  на Условията, които действат в момента.    
2. ДЕФИНИЦИИ
1. Продавач- Инкофудс ООД
2. Сайт- www.swatch.bg и неговите поддомейни
3. Клиент- всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта www.swatch.bg по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави запитвания, прави поръчки, купува стоки и други.
4. Стоки- предмет на договор за покупко-продажба от Сайта.
5. Поръчка- електронен документ, чрез който Клиентът заявява намерението си за покупка на Продавача.    
6. Договор- представлява сключен от разстояние Договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на стоки от сайта, който Договор е неразделна част от настоящите Условия за ползване на сайта.
7. Спецификации- всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.
 3. ЛИЦЕНЗ
3.1. Ако не е установено друго, авторски права и други права на интелектуална собственост във всички материали на този Сайт (включително без ограничение, снимки, графични изображения, лога, надписи, търговски символи, текстове, мултимедийно съдържание на сайта) са изключителна собственост на Swatch или носителите на лиценз.
3.2. Можете да изтеглите печатна информация от този Сайт само за лична и нетърговска употреба въз основа на следното:
3.2.1 документите и свързаните с тях графики на този Сайт не се променят по никакъв начин;
3.2.2. графиките и изображенията на този Сайт се използват само и единствено с документите, към които се отнасят.
3.3. Не можете да разпространявате, променяте, предавате за повторна употреба, или да използвате съдържанието на този Сайт за повторна употреба и за обществени цели без писмено разрешение на Swatch. Swatch не гарантира и не поема отговорност, че използването на показваната информация на този Сайт, няма да наруши правата на трети лица.
3.4. Ако нарушите някоя от разпоредбите на тези Условия, вашето разрешение да използвате този Сайт автоматично отпада и вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани извлечения от този Сайт. Трябва да знаете, че Swatch ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и по съдебен ред.
3.5. При спазване на параграф 3.2, никоя част от този Сайт може да бъде копирана или съхранявани в друг сайт или включена в каквато и да е публична или частна електронна система или услуга без предварително писмено разрешение Swatch.
4. ОБЩИ УСЛОВИЯ
4.1. Инкофудс ООД полага усилия, за да поддържа точността на информацията, предоставена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази инфирмация, Инкофудс ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията им. По-специално, Инкофудс ООД не носи отговорност за точността, пълнотата, адекватността, навременността или пълнотата на информацията, съдържаща се в този Сайт.
4.2. Инкофудс ООД не поема никаква отговорност и не носи отговорност за никакви щети или вируси, които могат да инфектират компютърното оборудване или друга собственост за сметка на достъпа ви до този Сайт или използването или сърфиране в интернет страницата или свалянето на всякакви материали, данни, текст, изображения, видео или аудио от този Сайт.
4.3. Инкофудс ООД си запазва правото да прекъсне или преустанови всички или част от функционалностите на Сайта. Инкофудс ООД не поема отговорност за всяко прекъсване или прекратяване на всяка или всички функционалности на Сайта, независимо от това дали това е резултат от действия или бездействия на Инкофудс ООД или на The Swatch Group Ltd., Biel, Швейцария, или на трето лице.
4.4. Материалите в този Сайт, включително всяка информация, могат да съдържат технически неточности или печатни грешки. Инкофудс ООД си запазва правото да прави промени, корекции и /или подобрения/ на цялата информация, както и на продукти и програми, на спецификациите и цените и други, описани в този Сайт, по всяко време и без предупреждение.

5. ПОВЕДЕНИЕ И МАТЕРИАЛИ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА
5.1. При спазване на Условията за ползване, всяко съобщение или материал, който изпратите на този Сайт чрез електронна поща или по друг начин, включително всички данни, въпроси, коментари, предложения и други подобни е и ще бъдат третирани като неповерителна информация. Всичко, което предавате или пишете или пост-вате на Сайта става собственост на Swatch или нейните филиали и може да се използва за всякакви цели, включително, но не само, възпроизвеждане, разпространение, предаване, публикуване, излъчване и публикуване. Освен това Инкофудс ООД е свободен да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в обща комуникация с Клиента, включително, но не само разработване, производство и маркетинг на продукти, използващи тази информация.
5.2. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб Сайт материали със следното съдържание:
5.2.1. заплашително, клеветническо, нецензурно, неприлично, бунтарско, обидно, порнографско, съдържание, което могже да подбужда омраза от всякакъв вид, дискриминационно, заплашително, скандално, подстрекаващо, богохулно, в нарушение на доверие, в нарушение на неприкосновеността на личния живот, или което може да причини раздразнение или неудобство;
5.2.2.   за което не сте получили всички необходими лицензи и / или одобрения; или
5.2.3. което представлява или насърчава поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин противоречащо на закона или нарушава правата на трето лице, в които и да е страна по света;
5.2.4. което е технически вредно (включително, без ограничение, компютърни вируси, логически бомби, троянски коне, червеи, вредни компоненти, повредени данни или друг злонамерен софтуер или вредни данни).
5.3. Вие не може да злоупотребявате с този Сайт (включително, без ограничение, чрез  хакване).
5.4. Инкофудс ООД ще сътрудничи напълно на всички правоприлагащи органи или съд при поискване, то е длъжно да разкрие кой е публикувал  материалите в нарушение на точки 5.2 или 5.3.

6. ЛИЧНИ ДАННИ 
    
6.1. Инкофудс ООД е рагистриран администратор на данни по Закона за защита на личните данни. Препоръчва се да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате Сайта, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на Сайта посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.
6.2. Чрез влизането/използването на Сайта и Клиентите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.
6.3. При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.
6.4. Инкофудс ООД разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички Клиенти, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.
6.5. Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в Сайта, ще бъде обработена от Инкофудс ООД, за което Инкофудс ООД гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.
6.6. Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивален.
6.7. Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.
6.8. Данните, които Клиентите предоставят, са: име, фамилия, ЕГН, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.
6.9. Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от Инкофудс ООД, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.
6.10. Също така, Инкофудс ООД може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на Сайта за предотвратяване на измами и други цели.
6.11. Данните и личната информация, предоставена от Клиента, се използва от Инкофудс ООД за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Клиентите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги. Също така, Инкофудс ООД използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на Сайта, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за Сайта.
6.12. Чрез регистрирането в Сайта/ извършване на Заявка и попълването на формуляри с лични данни, Клиентите  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на Инкофудс ООД (и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Инкофудс ООД.

7. УСЛУГИ
7.1. ИНКОФУДС ООД гарантира, че този Сайт е обикновено на разположение 24 часа на ден, но то не носи отговорност, ако по някаква причина този Сайт не е на разположение по всяко време, или за който и да е период.
7.2. Достъпът до този Сайт може да бъде отстранен временно и без предизвестие в случай на повреда в системата, поддръжка или ремонт, или по причини, независещи от ИНКОФУДС ООД.

8. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

8.1.    Чрез регистрацията на Заявка в Сайта, Клиентът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока от Продавача срещу заплащане.
8.2.    След добавяне на Стоката в Количката и завършване на Заявката в Сайта ,Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
8.3.    В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.
8.4.    Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща или по телефона, на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката.
8.5.    Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Условията за ползване и заявената и предоставена информация от Клиента в Сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените Стоки.


9.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА


9.1.    Достъпът до www.swatch.bg с цел регистрация на Заявка е позволен на всеки Клиент.
9.2.   ИНКОФУДС ООД си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на swatch.bg по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Инкофудс ООД (на посочения e-mail в сайта), за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Инкофудс ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
9.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
9.4.    Инкофудс ООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или за предлаганите от него промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
9.5.      Всички цени на Стоките на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси, както и доставка.
9.6.    В случай на онлайн плащания чрез дебитна или кредитна карта, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Инкофудс ООД се приема като международно плащане от някои банки в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, при които Инкофус ООД прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на накакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Инкофудс ООД препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он- лайн плащания.
9.7.    Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.


10.ПОРЪЧКА

10.1. Клиентът може да прави Заявки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки в Количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Заявка. След потвърждение от страна на Продавача на направената Заявка, тя автоматично се превръща в Поръчка и Договорът за покупко- продажба се смята за сключен.
10.2. Всяка добавена в Количката за покупки Стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока в Количката за покупки, без да бъде приключена Заявката, не води до регистрацията на Поръчката и автоматичното запазване на Стоката.
10.3. Продавачът поема отговорност за даставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалият брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
10.4.  Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, които е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача Заявка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
10.5.    С изпращането на Завката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената Поръчка или сключения Договор.
10.6.    Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Заявка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на Заявката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
•  осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
•  предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
10.7.  Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Инкофудс ООД в сайта swatch.bg в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне Продукта на адрес: с. Казичене, ул. Серафим Стоев 28, като междувременно уведоми Продавача за това на swatch.online@inkofoods.com.
10.7a Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:
• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента във формата за връщане.
10.8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
10.9. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите
10.10.    В случай, че поръчана и предварително платена Стока от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

11.ФАКТУРИРАНЕ–ПЛАЩАНЕ

11.1.    Цените на Стоките, обявени в сайта www.swatch.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
11.2.    Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка Поръчка.
11.3.    Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
11.4.    В случай, че Клиентът изрично е заявил издаване на фактура, Продавачът ще му издаде фактура за поръчаните и доствени Стоки при направена Заявка и  въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
11.5.    Инкофудс ООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка, за което Клиентът изрично заяви жаланието си, при направена Заявка, когато Клиентът си е купил Стока, предлагана на Сайта от Инкофудс ООД. Клиентът е съласен да получава фактурата заедно със Стоката, както и по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента.
11.6.    С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен да посочи коректни данни. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 
12. ДОСТАВКА НА СТОКИ

12.1.    Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
12.2.    Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
12.3.    Продавачът ще извършва доставката на Стоките само на територията на България. 12.4.     Детайлите по отношение на доставката на Стоките, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката не е спазена.

13. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ
13.1. Купувачът има право да се откаже от направената покупка в рамките на 14 дни от получаването на стоката без да дължи никакви обезщетения, неустойки и други разходи, с изключение на разходите за връщане на стоката.
13.2. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:
• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента във формата за връщане.
13.3. Купувачът е длъжен да върне стоката обратно на Продавача без неоправдано забавяне не по- късно от 14 дни от дата, на която е съобщил за решението си на Продавача да се откаже от Договора.
 13.4 Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика Стоки, тяхното качество и безопасност  докато ги предаде  на Продавача в същото състояние, в което ги е получил, неупотребявани.
13.5. В случай, че Продавачът забележи, че Стоката е била видимо употребявана/ носена от Купувача и след това Купувачът се е възползвал от правото си по чл. 13.1., Продавачът за своя сметка, отново ще достави на Купувача Стоката и няма да върне на Купувача направеното плащане.
13.5. Продавачът предлага услуга „Проверка на пратката преди заплащане”, която се отнася за всички продукти, предлагани и доставяни от Инкофудс ООД.
13.5.1. Ако след отварянето на пратката Купувачът забележи, че Стоката се различава от заявената, може да я върне по куриера, доставил стоката.

14.ГАРАНЦИИ
14.1. Всички Стоки на сайта www.swatch.bg са под гаранция на SWATCH Ltd. за период от двадесет и четири (24) месеца от датата на закупуване при условията и сроковете на гаранцията. Международната гаранция на SWATCH покрива механизма и материалните и производствени дефекти установени по време на закупуването на Часовника. Гаранцията влиза в сила единствено, ако гаранционната карта е попълнена изцяло и правилно, има точна дата, място и печат на Инкофудс ООД.
14.2. По време на гаранционния период при предоставяне на валидна гаранционна карта, Купувачите имат право на безплатно отстраняване на дефекта. В случай, че поправката на Часовника е невъзможна или Часовникът не подлежи на ремонт, SWATCH Ltd. Ви гарантира замяна на Часовника с нова от същия модел. Гаранцията на заменения Часовник изтича 24 месеца след датата на закупуване на  Часовника.
14.3. Настоящата гаранция на производителя не покрива следното:
- трайност на батерията;
- износване и захабяване от времето на използване (напр. надраскване на стъкло, промяна в цвета и/или материала на неметалните каишки/верижки и закопчалки, изработени например от кожа , пластмасов полимер, текстил, велкро, изтриване и обелване на нанесеното покритие);
- повреда, на която и да е част от часовника, възникнала от неправилно използване, липса на грижи, небрежност, злополуки (удари, причинени вдлъбнатини, смачквания, счупено стъкло и т.н.), неправилно използване на часовника и несъблюдаване на ръководството за ползване, предоставено от SWATCH Ltd.;
- непреки или следствени щети от всякакъв вид възникващи например от ползването, нефункционирането, дефекти породени от неточността на часовник SWATCH;
- часовникът SWATCH е бил манипулиран от неупълномощени лица (напр. за смяна на батерията, обслужване или поправки) или е претърпял промяна на оригиналния вид извън контрола на SWATCH Ltd.
14.4. Всякаква по-нататъшна претенция спрямо SWATCH Ltd. като например щети извън горе описаната гаранция, се изключва категорично, с изключение на задължителните и законоустановени права, които Купувачът има спрямо производителя.
14.5 Гаранцията на горепосочения производител:
- е независима от всяка гаранция, която може да се предостави от продавача, за която той единствен носи отговорност.
- не нарушава правата на купувача спрямо продавача нито каквито и да било задължителни и законоустановени права, каквито продавачът може да има.

14.6. Сервизните услуги  на SWATCH Ltd за клиента осигуряват перфектна поддръжка на вашия часовник SWATCH. Ако часовникът Ви се нуждае от внимание, обърнете се към официалния представител на SWATCH или упълномощен сервизен център на SWATCH. Те могат да гарантират обслужване в съответствие със стандартите на SWATCH Ltd.

15. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

15.1.      Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
15.2.    Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.


16.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

16.1.    Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от Продавача за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с  Продавачът без да е необходимо да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.
16.2.    Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.
16.3.    С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват служители на Инкофудс ООД.
16.4. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола.


17. ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ
Тази правна информация се управлява и тълкува в съответствие с българското законодателсто. Споровете, възникнали във връзка с тази правна информация, са обект на изключителната юрисдикция на българските съдилища.